Monday, December 1, 2008

Pole meri ega maa, laevad ei sõida, käia ei saa. Soine maastik kaanetatud õrna jääga. Isegi päike käib siit mööda piki eemal kõrguvat metsaäärt.

No comments: