Friday, August 1, 2008

Kõnnu Suursoo rabasse on öösel kukkunud taevast pilv. Kerge tuul kiigutab udupilve rabas edasi tagasi, kord teda hõrendades, siis jälle suureks hunnikuks kokk lükates. Tõusev päike lisab kogu loole omaltpoolt värvid

No comments: