Thursday, June 26, 2008

Põder sooluhal Jaanipäeva järgses roidumuses. Lähemale ei saand kuna tal juhtus salasõber ka põõsas varitseamas olema, see avastaski mind roomaval lähenemiskatsel.

No comments: